Jondal sokn


Jondal sokn har som strategi og ønskje: "Meir himmel på jorda". Visjonen vår: "Leve i Jesus" og hovudmålet: "Saman vil vi ære Den treeinige Gud" skal vere ein inspirasjon som viser retning for det vi driv med i kyrkja. Jondal sokn vitnar i ord og gjerning om frelse, fridom og håp i Jesus Kristus ved å vere ein vedkjennande, open, tenande og misjonerende kyrkjelyd.

Nedanfor finn de litt informasjon om kyrkja vår og om litt av det som føregår i kyrkjelyden vår.