Born


Borna har ein sentral plass i Jondal sokn. Soknet ønskjer at kristen tru og kyrkjeliv skal  vere ein naturleg del av kvardagen og inviterer til å fylle tida med meiningsfulle treffpunkt og opplevingar. Og vi vonar de unge kan vere aktivt med å skape kyrkjelyden vår til ein stad der både borna dykkar og de sjølve kan kjenne dykk heime.

Vi vil stimulere til tidleg kontakt med Kyrkja og evangeliet, og vi vil skape ei kjensle av å høyre til- for både borna og for familien. 

I Jondal sokn har vi tilbod om babysong, gudstenester med bokutdelingar, barnekor, kvardagsskul(ar), Tårnagent, Minikonfirmant, Lysvaken og Ving med meir

Velg kalender