Unge 


Jondal sokn har ei flott konfirmantgruppe. Og soknet ønskjer også alle andre unge hjarteleg velkomne til å vere aktivt med i kyrkjelyden både før og etter konfirmasjonstida. Det er flott om de unge kan bli med og skape kyrkjelyden vår til ein stad der de kjenner dykk heime. De er utruleg fine ressurspersonar og kan vere gode plussfaktorar for kyrkjelyden vår om de vil.