Plakattavle


Nedanfor i denne artikkelen finn du plakat om arrangement og gudstenester i Jondal sokn. Nye plakatar er i kjømda. 

 

Dei næraste arrangementa no er gudsteneste 21/8, morgonbøn tysdagsmorgonane, koroppstart Solstråla og Jondal Grendakor 23/8, gudsteneste 4/9 og folkemusikkmesse med konfirmantpresentasjon 18/9, salmekveldane i haust vert tysdagar kl.18.45 ein gong i månaden.

Sjå fellesplakat og særplakatar for Jondal sokn nedanfor. Alle arrangement og gudstenester er  med atterhald jamfør til ei kvar tid gjeldande smittevernsreglar. 

Klikkar du på plakatane, får du dei i PDF. Hjelp oss gjerne med å printe ut og setje plakatar opp som oppslag, dersom du synest dei manglar nokon stad. Og del gjerne linkar og plakatar med familie, vener og kjende.  

14.desember kjem Herborg Kråkevik & Juleroser til Jondal kyrkje. Meir info kjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Takkofferliste

BABYSONG VÅREN 2022 - Klikk for plakat i pdf.format

HERBORG KRÅKEVIK & JULEROSER kjem til Jondal kyrkje onsdag 14.desember kl.19. Billettar vert snart lagt ut på TicketMaster.

Morgonsong kvar tysdag, følgjer skuleruta. Dersom fellesmøter i Odda, vert morgonsongen kl.07.30. Sjå kalender for oppdatert tid. Oppdatert plakat for 2022 kjem, men einaste endring er årstalet :)

 

Tilbake