HELG I HARDANGER


Kyrkjebladet for sokna i Ullensvang kyrkjelege fellesråd heiter Helg i Hardanger. Kyrkjebladet kjem ut med fire nummer i året frå 2021, påske-, pinse,- haust- og julenummer.

Tilbake