Jondal sokneråd -protokollar


 

Protokollar frå Jondal sokneråd


 

 

Årsmelding for Jondal sokn 2023 kjem her. Tillegg til årsmelding for Jondal sokn 2023: Årsmelding for Jondal Grendakor 2023 Årsmelding for Solstråla 2023  Årsmelding for Jondal Ungdomskor 2023 SIgnert årsmøtereferat Solstråla & Jondal Ungdomskor 2024

Årsmelding for Jondal sokn 2022 kjem her

Årsmelding for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal sokn 2022 

Årsmelding for Jondal sokn 2021,  handsama og godkjent på årsmøtet i Jondal sokn 27/3-2022

2021 Årsmelding kyrkjemusikalsk verksemd, Jondal sokn, kjem. Siste halvår 21 og byrjng 22 var kantor ein del sjukemeldt og noko ligg derfor etter i ruta.

Årsmelding for Jondal sokn 2020, handsama på årsmøtet i Jondal sokn 7/11-2021

2020 Årsmelding kyrkjemusikalsk verksemd, Jondal sokn

Jondal sokneråd, referat og eventuelle innkallingar:

Årstal Møtebøker for Jondal Sokneråd
2019

Møtebok for Jondal SR 23.01.2019

 

Møtebok for Jondal SR 27.03.2019 

Møtebok for Jondal SR 12.06.2019 

Møtebok for Jondal SR 30.10.2019

Møtebok for Jondal SR 20.11.2019

2020 Møtebok for Jondal SR 08.01.2020
  Møtebok for Jondal SR 12.02.2020
  Møtebok for Jondal SR 27.05.2020
  Møtebok for Jondal SR 10.06.2020
  Møtebok for Jondal SR 12.08.2020
  Møtebok for Jondal SR 23.09.2020
  Møtebok for Jondal SR 04.11.2020
  Møtebok for Jondal SR 02.12.2020
  Møtebok for Jondal SR 14.12.2020
2021 Møtebok for Jondal SR 02.02.2021
  Møtebok for Jondal SR 03.03.2021
  Møtebok for Jondal SR 28.04.2021
  Møtebok for Jondal SR 27.05.2021
  Møtebok for Jondal SR 23.08.2021
  Møtebok for Jondal SR 22.09.2021
  Møtebok for Jondal SR 20.10.2021
  Møtebok for Jondal SR 16.11.2021
  Møtebok for Jondal SR 09.12.2021
2022 Møtebok for Jondal SR 12.01.2022
  Møtebok for Jondal SR 23.02.2022
  Møtebok for Jondal SR 08.06.2022
  Møtebok for Jondal SR 24.08.2022
  Møtebok for Jondal SR 05.10.2022
  Møtebok for Jondal SR 16.11.2022
  ÅRSHJUL FOR JONDAL SOKN
   
2023 Møtebok for Jondal SR 04.01.2023
  Møtebok for Jondal SR 14.02.2023
  Møtebok for Jondal SR 15.03.2023
  Møtebok for Jondal SR 18.04.2023
  Møtebok for Jondal SR 13.06.2023
  Møtebok for Jondal SR 15.08.2023
  Møtebok for Jondal SR 05.09.2023
  Møtebok for Jondal SR 30.10.2023
  Møtebok for Jondal SR 06.12.2023
   
2024 Møtebok for Jondal SR 29.01.2024
  Møtebok for Jondal SR 06.03.2024
  Årsmøtereferat Jondal sokn 10.03.2024
  Møtebok for Jondal SR 28.05.2024
   
   
   

 

  

Tilbake