MINIKONFIRMANT


Alle som fylte 10 år i løpet av 2022, får Godt Nytt i gåve frå Jondal sokn.  Du som er 10 år  får i tillegg til bokgåva også invitasjon til å vere minikonfirmant i Jondal sokn våren 2023.

Kvar haust gjev Jondal kyrkjelyd GODT NYTT (Det Nye Testamentet- NT) i gåve til alle 10-åringane i Jondal sokn. NT er den boka som har dei nyaste bøkene i Bibelen. 

Invitasjonsbrev sendt ut til utdeling av Godt Nytt 2019.

Minikonfirmant-klubben innebær nokre hyggeleg samlingar i løpet av haust og vår, der de vil bli betre kjent med Bibelen. Invitasjonsbrev vert sendt ut til alle 10 og 11 åringar i Jondal Sokn. 

Invitasjonsbrevet som er sendt ut til minikonfirmantsamling.

Informasjon om minikonfirmant samlingar for våren 2021 vil bli lagt ut etter kvart. 
Noko som mange gler seg til kvar haust er Lys Vaken helgen i Jondal Kyrkje. Dette skjer hausten 2020 14.-15.november.

Invitasjonsbrevet som vart sendt ut til Lys Vaken helg 2019.

Tilbake