Mi kyrkjebok til 6-åringane


No er det tid for 6års bok!  6års-boka vert i år utdelt til alle 6-åringane i soknet på Hausttakkefesten søndag 18.oktober kl.16.  Velkommen.

Hjarteleg velkomne alle 6-åringar. i soknet.

Kvar vår gjev Jondal kyrkjelyd 6-års bok i gåve til alle 6-åringane i soknet, og vanlegvis skjer dette på Maria Bodskapsdag. Men i år vart det annleis grunna korona-situasjonen, og vi ønskjer deg velkommen til å ta imot boka på Hausttakkefesten i Jondal kyrkje, søndag 18.oktober kl.16.

Tilbake