Velkomne til Jondal kyrkje!


Hjarteleg velkomne til Jondal kyrkje. HA EIN VELSIGNA SOMMAR. Velkomne innom kyrkja til gudstenestar, konsertar, kveldsbøner og om vi får til, opa kyrkje. Sjå kalender eller plakattavle for komande gudstenester, konsertar, salmekveldar, babysong og andre arrangement. Velkomne alle!

Velkomne til neste gudsteneste, og velkomne andre arrangement (sjå kalendar). Velkomne til Jondal Babysong, Jondal Grendakor og Solstråla. Klikk "les mer" for PLAKATTAVLE, direktesending og videoar med meir.

PLAKATTAVLE. Klikk her.
Dersom du ønskjer få oversikt over kva som skjer i kyrkja på landsbasis, er du velkomen innom https://skjerikirken.no/

SJÅ VIDEOAR FRÅ JONDAL KYRKJE og Bygdesongvideoen frå Ullensvang kulturskule. Det var særskild i Corona-tida vi laga nokre videoar, sidan kyrkjelyden ikkje kunne møtast på vanleg vis.

PINSEHELSING frå Jondal kyrkje 2021, ved Solstråla og vikarprest Arne Tilgjengeleg frå 21.mai
Bygdesongar frå Ullensvang, ved Ullensvang kulturskule 2020  
17.mai gudsteneste og kransing ved bautaen ved Jondal kyrkje 2020  
Påskehelsing 2021 frå Jondal kyrkje ved 4 Solstrålar saman med staben   
Enkel høgtidsgudsteneste frå Jondal kyrkje 1.påskedag 2021  

Langfredag i Jondal kyrkje 2021 (Markus)                                  Pasjonskveld i Jondal kyrkje 2020 (Matteus)   

 
Skjærtorsdag i Jondal kyrkje 2021  
   

Gudstenester og salmekveldar vert streama direkte her frå https://jondalkyrkje.vossaskyen.no/   Det same gjeld andre arrangement som er avtalt streama. NB! Dersom du har klikka på linken før vi starta streaming, må du gjerne gå ut av linken, og så gå inn igjen på nytt for å få linken aktiv. Velkommen.

For detaljinfo om arrangement, sjå PLAKATTAVLA

Kontakt oss

Samtykkeskjema jamfør streaming&opptak (for dei som under tenester vert synlege i kor/ kordør framme i kyrkja). NB! Viss du ikkje har levert inn samtykkeskjema og veit at du blir synleg framme i kyrkja, er det fint om du printar ut samtykkeskjemaet og leverer det signert når du kjem i kyrkja, eller at du signerer eit samtykkeskjema i kyrkja før du går inn til tenesta/ arrangementet.

Det er i korona-tid laga videoar frå Jondal kyrkje av følgjande arr:  Folkemusikkmesse 21.juni, Gudsteneste 17.mai, Familiegudsteneste 3.mai, Høgtidsgudsteneste 1.påskedag.   Salmekveldar 9.juni, 13.mai og 22.april. Andakter 26.mai og 30.april.  Pasjonskveld frå langfredag.Babysong (for alle) 28.april og 5.mai . Takk til Sigrid Kvåle, Bård Kråkevik,Trygve Baggegård Myrlid og Voss kommunikasjon som har gjeve oss god oppstartshjelp for å kunne streame, redigere og gjere tilgjengeleg arrangement frå Jondal kyrkje no i korona-tider.

Til ei kvar tid gjeldande nasjonale smittevernsreglar gjeld sjølvsagt også for alle arrangement i kyrkja.  Dersom Ullensvang kommune har strengare smittevernsreglar enn dei nasjonale, følgjer Ullensvang kyrkjelege fellesråd Ullensvang kommune sine smittevernsreglar i den perioden dei avvik frå dei nasjonale.

Ønskjer du vite litt meir om kva som skjer i Ullensvang kyrkjelege fellesråd eller i dei andre kyrkjelydane i Ullensvang, finn du info på fellesrådet si nettside https://ullensvang.kyrkjer.no/ og på facebooksida Kyrkjene i Ullensvang. Jondal sokn har facebooksida Jondal kyrkje.

 

Lokale infoskriv for kyrkjelege handlingar i Jondalkyrkje:

Litt om vigsel i Jondal kyrkje

Tilbake