JU - Jondal Ungdomskor


Velkommen i JU (= ungdomskorgruppe), konfirmantane i konfirmantkoret og om du ønskjer å synge fast i ei ungdomsgruppe utanom kontaktar du kantor, så får vi det kanskje til. Elles er ungdomar frå kl.8 og oppover også hjarteleg velkomne i Jondal Grendakor som øver i kyrkja kvar tysdag kl.19.30-21.30.

I 2024 ønskjer JU velkomen til

a) Konfirmantkoret som er obligatorisk for konfirmantkullet 2024/2025, og som øver fram mot Ljosmessa, kyrkjespelet og konfirmasjonsgudstenesta pluss liturgi og songar i samband med vanlege gudstenester.  Prosjektkontingent kr.50,- pr. songar pr.semester.

b) Ei fast ungdumsgruppe, JU.  Denne gruppa vert ikkje operativ i år før du og nokre til melder seg på. Bli med då vel.   Øvingstid & dag vert fastsett i møte med dei påmelde ungdomane. JU er ei korgruppe av ungdomskorsongarar frå 13 år og opp. Vil de fleire ting, er vi opne for forslag og initiativ.  Flott om du vil vere med. Dersom enkelt prosjekt, prosjektkontingent kr.50. Dersom fast gruppe med jamne øvingar, vert kontingenten kr.200 pr semester.

Både ungdomsgruppa JU og konfirmantkoret er korgrupper under Jondal Ungdomskor.

Mvh JU v/Anne Karin

Vedtekter  

Årsmøtereferat 14.03.2024

Årsmøtereferat 30.03.2023

Årsmelding for Jondal Ungdomskor 2021

Årsmelding for Jondal Ungdomskor 2022

Tilbake