Kontaktinformasjon


JONDAL SOKN

Epost til Jondal sokn:           jondalsokneraad@hotmail.com

Soknerådsleiar:                    Nestleiar Trygve Baggegård Myrlid er fungerande soknerådsleiar frå 01.07.2024- , mobil90412828                                                                                            (medan soknerådsleiar Maria Eide Sørheim har permisjon)

Fellesrådsrepresentant:        Nestleiar Trygve Baggegård Myrlid er fellesrådsrepresentant frå 01.07.2024- , mobil90412828                                                                                            (medan soknerådsleiar Maria Eide Sørheim har permisjon)

Besøksadresse JS:                  Jondal kyrkjelydskontor, Elvabrotet 11, 5627 Jondal - se kart
Postadresse JS:                       Jondal kyrkjelydskontor, Elvabrotet 11, 5627 Jondal

Vipps til Jondal sokn:           528816

Bankkonto Jondal sokn:     3450.07.09679

Organisasjonsnummer Jondal sokn:   976 994 841

 

Jondal sokn er frå 1.1.2020 eitt av åtte sokn i Ullensvang kyrkjelege fellesråd (UKF):

Ullensvang kyrkjelege fellesråd, heretter kalla UKF:

Telefon UKF:                            53650900                  

Kontortid UKF:                       Måndag - torsdag kl.10.00-13.00 (Kontoret er på soknehuset i Odda)

Epost til UKF:                          post@ullensvang.kyrkjer.no

Postadresse UKF:                   Postboks 333, 5751 Odda
Besøksadr UKF:                      Odda soknehus, Almerket 17

Bankkonto UKF:                    3530.31.15976

Organisasjonsnummer UKF:    922 708 029

Fungerande sokneprest Jondal/Utne

Arne Opsahl-Engen

90168102

Send e-post

Kantor i Jondal

Anne Karin Stormyr

91394982

Send e-post

Klokkar

Haldor Tuvin

92454483

Send e-post