Presteteneste Jondal sokn Hausten 2020


 

Tom Sverre Tomren, Marna Roer og Arne Opsahl Engen er vikarar for sokneprest i Jondal Sokn frå 1.9.2020- 31.12.2020  Me ønskjer dei hjarteleg velkomne 

 

 

Prestestillinga i Jondal og Utne sokn skal lysast ut.

Hausten 2020, frå 1.september, har Jondal sokn følgjande presteteneste:

Tom Sverre Tomren - vikarprest for gudstenester

Marna Roer - prestevikar for gravferder og andakter

Arne Opsahl Engen- konfirmantprest for kullet 2020/2021

Tilbake