Musica Sacra Sommarkurs 2020


vert på Solborg Bibelskole i Stavanger 24.juni-28.juni 2020

Bli med på sommarleir for unge og vaksne i alle aldrar, frå knøttesang, rytmesprell og orgelklubb til kor- og orkestergrupper, Bach-kantate og gregoriansk song.

 

Sjå elles info på Musica Sacra si nettside www.musicasacra.no

Tilbake