Pilegrimsturen 2006


 
Bilete frå pilegrimsturen 2006, laurdag 15.juli.
foto: A.K.Stormyr

Åndeleg føde med på vegen var tidebønene Laudes (ved oppstart),
Sekst (ved Langedalshaugen),
Non (ved Høgstaleitet) og Vesper
(ved Streifsteinen nede på Reisæter)Pilegrimar ved LangedalshaugenPå berg opp Langedalen

Langedalshaugen, utsyn mot Fykse

Rast ovanfor Langedalstjørn


Kryssing av skardet v/Langedalstjørn

Høgfjell

Høgjell
Rast ved Høgstaleitet


Pilegrim & logo ved Reisæterskardet

Rast ved varden, Reisæterskardet


Reisæterlia


Reisæterlia.

Pilegrimar vel nede frå lia.Utne Sokneråd serverte kyrkjekaffe ved Streifsteinen på Reisæter, før turen vart avslutta med Vesper her.

Tilbake