JONDAL GRENDAKOR


Velkommen til vårsemesteret 2020. Vi øver tysdagar kl.19-21 i Jondal kyrkje.

Grunna Korona har vi utsett salmekvelden 24.mars på ubestemt tid. Og koret tar pause frå semesterplanen fram til og med 14.april, etter oppmoding frå Norges Kirkesangforbund.

                                                                                            

 

 

 

Note til 8,mars - Vi brukar  "Løyn ikkje andletet"

Velkommen alle songinteresserte til å bli med som korsongarar i grendakoret. 

Vi øver i Jondal kyrkje tysdagar kl.19- 21. Kom og bli med i ein fin og songglad gjeng som syng saman både i kyrkja og andre samanhangar, som gjerne er med på ulike samarbeidsprosjekt - og skaper samarbeidsprosjekt. Sjølv om vi pr. i dag er godt vaksne, ønskjer vi veldig gjerne medlemmer frå ungdomsskulealder og med fri aldersgrense oppad:) - Velkomne.

Vi tar veldig gjerne imot spørsmål om å vere med å synge både i profane og i sakrale settingar. Ta gjerne kontakt med Marit Grethe- 97780275.

Semesterliste JG V 2020

Jondal Grendakor er medlemskor i Norges Kirkesangforbund sitt lokallag Bjørgvin Kirkesangforbund. Songarane har også samla eller enkeltvis høve til å ta del på arrangement via NKSF og BKSF. Gå gjerne inn på sidene deira og sjå kva som skjer.

Våren 2020  vert vi med på nyårskonsert i Herand,  fleire gudstenester i Jondal kyrkje, pasjonskveld langfredag, korkafé ?,  og Kyrkjespelet Deg å få skode saman med konfirmantane, barnekor og musikarar.

Elles avsluttar vi vårsemesteret-20 med den tradisjonelle sommarkonserten i Hardanger kulturgalleri saman med korps og kulturskuleelevar.  Og sidan det er Handverksmesse, gjer vi eit lite come back på utescena der 20.juni. Velkommen til eit fint semester!

Vedtekter

For stundom å kunne vere med i eit større kor, stifta songarar frå Jondal Grendakor regionskoret Hardangerkoret i 2008. Dette koret starta opp aktivt hausten 2009. Og fleire av korsongarane i JG hentar framleis ekstra inspirasjon ved å vere med i dette regionskoret som de finn info om på linken www.hardangerkoret.no

 

JUBILEUM i 2017

Jondal Grendakor kunne feire 30års jubileum på stiftingsdagen 1.september 2017. Alt 5.november-16 laga vi ein konsert på Jonsvoll saman med Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad. Denne konserten var starten for 30-års jubileet vårt, og koret avslutta jubiléet med ei songgudsteneste i kyrkja, søndag 3.september-17.  Sjølve 30års dagen feira vi med jubileumskonsert  i Jondal kyrkje 1.september 2017 kl.19.30 saman med Solstråla, Hardanger Big Band (HBB), John Ole Morken og Lajla Buer Storli.

SIdan sida nett er omlagt, har vi ikkje fått på plass alle bilete og tilpassingar ala nedanfor.

Over: 30års jubilanten Jondal Grendakor - etter Song-gudstenesta i Jondal kyrkje 3.september 2017
Nedanfor: 25års jubilanten Jondal Grendakor- etter Song-gudstenesta i Jondal kyrkje 2.september 2012 

 

Tilbake