BLI MED I SALMESONGEN


Syng i kyrkje og i heim. Våren 2020 vert det 1 salmekveld i månaden i Jondal kyrkje. Velkomne til første salmekveld onsdag 26.februar kl.18. Vil du synge litt før du kjem, finn du programframlegget her.

 

Jondal Grendakor tek ansvaret for salmekvelden 24.mars. Dei andre salmekveldane er ved kantor. Dersom enkeltpersonar eller ulike grupper kan tenkje seg å vere aktivt med som formidlar(ar), musikar(ar) eller songar(ar) på ein eller fleire av salmekveldane, er det flott om de kontaktar kantor. Hjarteleg velkomne med på salmekveldane anten som kyrkjelyd eller som medverkande. 

Vi legg opp til salmestunder der enkeltpersonar eller grupper bestemmer halvparten av salmane, kantor har nokre temasalmar, gjerne jamfør salmediktar eller komponist, og det er sjølvsagt rom for ønskjesalmar. 

Elles oppmodar vi deg til å ta fram salmeboka og synge eller lese heime, salmane vi har sunge på salmekveldane/ salmetimane. Program frå tidlegare salmetimar finn de nedst i artikkelen.

2019.11.19 Salmebokjubileum, kåseri

2019.07.03 Sommar, Olsok, Sande

2019.06.20 Pinse, Jonsok, Brun

2019.05.08 Påske, årstider, Bell

2019.04.03 Faste, pasjon, påske, Bjerkreim 

2018.06.13  Henning Sommerro, Treeinings- og Jonsoktid & Ønskjesalmen

2018.05.23  Edvard Hoem, Vår & Sommar.

2018.04.11  Påskesalmane

2018,03.14  Litt faste, pasjon, påske & Petter Dass

2018.02.14  Fastetid & Anders Hovden

2018.01.17  Openberringstid & Elias Blix

2017.11.15  Luther Salmesong

Lukke til.

Og, dersom de ønskjer reprise på nokon av programma ovanfor, tek de kontakt med kantor. Så kan vi finne ny tid for programmet anten på galleriet eller i framme ved kordøra.

 

 

Tilbake