Helsing frå den nye presten i Jondal


I forkant av kvar gudsteneste i Jondal kyrkje kjem eg til å kome med ei forsmak på tema for preika. Det vert nokre tankar som gjer at du som tilhøyrar får moglegheit til å førebu deg og glede deg til gudstenesta.

Tilbake