Smittevern i Jondal kyrkje


 Me føl dei nasjonale reglane, med eventuelle lokale innstrammingar. Sjå dei til einkvar tid gjeldande instruksar.

 

 

Tilbake