Jondal sokneråd -protokollar vil verte lagt her


 

Protokoll frå Jondal sokneråd

2019.01.23 

2019.03.27

2019.06.12


 

 

 

Rådsmedlemmar valde for 1.november 2019- 1.november 2023. Lista skal oppdaterast.
Jondal Sokneråd   
Cecilie Styrmo Stærnes, leiar frå oktober 2019, vararepresentant Ukf tlf 94832442
Anne Røymstad, nestleiar frå oktober 2019 tlf 97571448
Tørres Mæland, fellesrådsrepresentant i Ullensvang krk.fellesråd tlf 90069719
Åse Marit Jørgensen  
Ingebjørg Grøtt  
   
Stein Ove Skadal, geistleg representant  
Vara:  
   
   
 

 

  

Tilbake