Babysong hausten 2023


Velkommen til babysong i Jondal kyrkje hausten 2023. Vi starta med første samling 31.august. Under "Les meir" finn de infoplakaten for hausten.

Kontingent for hausten-23 kr. 100,- pr barn og kr.100 pr. føresett, dvs samla kr. 200,- til 3450.35.41965 (Jondal Babysong. Merk betalinga med fornamn føresett og baby + H23.

 

Her er to små videoar som vart laga våren 2020 då vi mista fleire samlingar på grunn av korona. De må gjerne kome innom kyrkja via desse videoane.

Digital babysong frå 28/4-20    Digital babysong frå 5/5-20    

Babysongsamlingane er ein del av trusopplæringa i Jondal sokn.  Vi møtest nokre torsdagar kl.12-13 denne hausten, framme i Jondal kyrkje. Etter babysongen må de gjerne vere saman vidare på "småbarnskafé" framme i kyrkja. Alle born i aldersgruppa 0-2år saman med føresette (evt. andre vaksne) er hjarteleg velkomne.

Velkomne - Og lukke til med songen saman med borna dykkar. 

Kontingent Jondal Babysong hausten 2023-  betal kr.200 (kr.100 for barn og kr 100 for føresett) til konto: 3450.35.41965, snarast og merk betalinga med fornamn + H2023

Grunna korona, måtte dei siste babysongsamlingane våren 2020 vere digitale. Her er ei digital utgåve. Bli med på alternativ Babysong i Jondal kyrkje 22.april 2020

 

Frå 2021H

Frå 2016H

Før babysong ved juletider:

Tilbake