Babysong våren 2021


Velkommen på babysong i Jondal kyrkje. 

 

 

Babysongplakat for våren 2021 NB! Samlinga 8/4 måtte gå ut grunna smittevernsrestriksjonar. 

Her er to små videoar som vart laga våren 2020 då vi mista fleire samlingar på grunn av korona. De må gjerne kome innom kyrkja via desse videoane.

Digital babysong frå 28/4-20    Digital babysong frå 5/5-20    

Babysongsamlingane er ein del av trusopplæringa i Jondal sokn.  Vi møtest nokre torsdagar kl.12-13 denne våren, framme i Jondal kyrkje. Etter babysongen må de gjerne vere saman vidare på "småbarnskafé" framme i kyrkja. Alle born i aldersgruppa 0-2år saman med føresette (evt. andre vaksne) er hjarteleg velkomne.

Velkomne - Og lukke til med songen saman med borna dykkar. 

Kontingent Jondal Babysong våren 20201-  betal kr.200 (kr.100 for barn og kr 100 for føresett) til til konto: 3450.35.41965, snarast og merk betalinga med fornamn + V2021

Grunna korona, måtte dei siste babysongsamlingane våren 2020 vere digitale. Her er ei digital utgåve. Bli med på alternativ Babysong i Jondal kyrkje 22.april 2020

Frå 2017H:

Frå 2016H

Før babysong ved juletider:

Tilbake