Babysong våren 2021


Velkommen på babysong i Jondal kyrkje. 

 

 

Babysongplakat for våren 2021

Babysongsamlingane er ein del av trusopplæringa i Jondal sokn.  Vi møtest nokre torsdagar kl.12-13 denne våren, framme i Jondal kyrkje. Etter babysongen må de gjerne vere saman vidare på "småbarnskafé" framme i kyrkja. Alle born i aldersgruppa 0-2år saman med føresette (evt. andre vaksne) er hjarteleg velkomne.

Velkomne - Og lukke til med songen saman med borna dykkar. 

Kontingent Jondal Babysong våren 20201-  betal kr.200 (kr.100 for barn og kr 100 for føresett) til til konto: 3450.35.41965, snarast og merk betalinga med fornamn + V2021

Grunna korona, måtte dei siste babysongsamlingane våren 2020 vere digitale. Her er ei digital utgåve. Bli med på alternativ Babysong i Jondal kyrkje 22.april 2020

Frå 2017H:

Frå 2016H

Før babysong ved juletider:

Tilbake