Babysong våren 2020


Velkommen på babysong i Jondal kyrkje. Grunna Korona, vert dei to siste samlingane virtuelle. "Les mer" så finn de Baybysongvideo frå 22.april.  

 

 

Bli med på alternativ Babysong i Jondal kyrkje 22.april 2020

Grunna korona, vart alle planar endra frå 12.3. Dei siste samlingane er virtuelle våren 2020.

Babysongsamlingane er ein del av trusopplæringa i Jondal kyrkje.  Vi møtest denne våren 1-2 tysdag i månaden, kl.10-11, framme i Jondal kyrkje nokre gongar, og nokre gongar på Vikevollen. Etter babysongen må de gjerne vere saman vidare på "småbarnskafé" framme i kyrkja. Alle born i aldersgruppa 0-2år saman med føresette (evt. andre vaksne) er hjarteleg velkomne.

Velkomne - Og lukke til med songen saman med borna dykkar. 

Kontingent Jondal Babysong våren 2020 -  betal kr.100 (kr.50 for barn og kr 50 for føresett) til til konto: 3450.35.41965, snarast og merk betalinga med fornamn + V2020

Frå 2017H:

Frå 2016H

Før babysong ved juletider:

Tilbake