Konfirmantar 2025


Hjarteleg velkomne til KONFIRMANT 2025 i Jondal sokn. Påmeldingslinken opna 14.juni. Velkomen til å melde deg på via www.ullensvang.kyrkjer.no eller via linken nedanfor i denne artikkelen.

Påmelding skjer via www.ullensvang.kyrkjer.no eller via påmeldingslinken her. Første kf-samling vert torsdag 29/8 kl.14-16 og same dag. 29/8, kl.18 har vi infomøte for føresette.

Konfirmantplan for hausten 2024 kjem her. Datoane som er blinka ut førebels er: 29/8, 12/9, konfirmantpresentasjon 15/9, 26/9, 3/10, 17/10, 31/10 + nokre datoar i november/ desember.

Konfirmantkoret er ein del av den obligatoriske biten av konfirmasjonsførebuinga i Jondal sokn. Dei faste oppgåvene til konfirmantkoret er å synge som kor på ljosmessa og på konfirmasjonsdagen, og i tillegg har konfirmantane hovudrollene i kyrkjespelet torsdagen før konfirmasjonsdagen. 

Her er korkontingentfaktura for Jondal Ungdomskor, konfirmantkoret, for haustensemesteret 2024, kr.50,- pr konfirmant. Betalingsfrist 15.september. Konfirmantkoret er obligatorisk for konfirmantane i Jondal og er ein del av korarbeidet vårt i Jondal kyrkje, under paraplyen Jondal Ungdomskor. Jondal Ungdomskor søkjer frifondsstønad via Ung Kirkesang - og har slik gjennom mange år hatt høve til å hente inn ekstra lyd- og musikarhjelp til mellomanna konfirmantane sitt kyrkjespel torsdagen før konfirmasjonen.

 

 

*************


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKIV:

 

Her er revidert konfirmantplan for våren 2024.

Og her er Tekstarket for kyrkjespelet 2024, med oppdatert rollefordeling. Flott at du lærer dine tekstar best mogeleg utanat, og at du les deg opp på når og kvar du skal gjere dine oppgåver. Når du ikkje har noko ekstra, er du ved basen - som er i vaksenkor/ konfirmantkor på venstreside av kordøra. 

Konfirmasjonsdatoen i Jondal kyrkje er laurdag 4.mai 2024, kl.11 & kyrkjespelet (istaden for samtalegudstenesta) vert saman med korgruppene og musikarar torsdag 2.mai 2024, kl.18

5/5: Hjarteleg til lukke med vel overstått konfirmasjonen 4.mai og med vel gjennomført kyrkjespel 2/5. 

30/4: Til jondalskonfirmantane. Velkomne til øving i kyrkja i kveld, tysdag 30/4, kl.18-21.   Og torsdag 2/5 møter alle rett etter skulen til lydprøver først, så gjennomgong med musikarar og kor. Pizza vert servert etter lyprøva, før prøva med koret. Vi er i kyrkja til vi har gjennomført kyrkjespelet, så gå vi saman ned til konfirmantfesten på bedehuset. Lukke til

Sjå revidert konfirmantplan for våren 2024. NB! To endringar dei komande vekene: Kyrkjegardsdugnaden er flytta frå 20/4 til laurdag 27.april. Velkomne til dugnad. Og ekstraøvinga måndag 29/4 er flytta til torsdag 25.april.  Hjarteleg velkomne. Og takk for at de også øver litt kvar for dykk på dei oppgåvene de har i kyrkjespelet. 

Kontingent Konfirmantkoret vår- 2024 - betal kr. 50,- pr. konfirmant til kontonummer 3450.30.04757   Merk betalinga med fornamn og vår-24

Etter kvart vil de finne semesterplan og diverse info på denne artikkelen. Hjarteleg velkomne til eit fint konfirmantår i Jondal sokn.

Info om fasteaksjonen 19.mars - frå Arne 19.mars er konfirmantane med på fasteaksjonen i Jondal. Nedanfor finn de info frå Arne om fasteaksjonen. Takk for at de elles øver vidare på oppgåvene dykkar i kyrkjespelet. Velkomne til fasteaksjon 19/3 og velkomne til neste samling. Dei som har fått bandoppgåver, møter Anne Karin på kulturskulen torsdag 14/3 kl.14.00 til første bandsamling. De får låtane vi skal jobbe med på samlinga. Velkomne.

Vel møtt til årsmøte for Jondal Ungdomskor og Solstråla på Jondal kyrkjelydskontor, torsdag 14.mars kl.18. Vanlege årsmøtesaker. Om de har ekstra saker, må desse meldast til Anne Karin pr sms91394982 innan 6.mars. 

22/2-2024: No finn de korkontingentfaktura V24 nedanfor, under "les meir", frist 1/3. Der finn de også konfirmantplan og kyrkjespelmanus. Takk for at de øver på oppgåvene dykkar i kyrkjespelet. Velkomne til neste samling. God vinterferie.

V24: Her er konfirmantplanen for våren 2024. Velkomne til neste konfirmantsamling. No ligg konfirmantplan og kyrkjespelmanus under "les meir". Minner om foreldremøte 8/2 kl.18.00

H23: Hjarteleg velkomne som konfirmantar i Jondal sokn 2023/ 2024. Konfirmantplan hausten 2023 + tillegg: temakveld i Odda kyrkje måndag 16.10 kl.18- som er obligatorisk for konfirmantane i heile Ullensvang.

*********

På ljosmessa 3/12 song konfirmantkoret korsongane His name will shine og Himmelen tonar av lovsong. Sjå tekstane her.  Melding: Hei alle konfirmantar med føresette. Vi nærmar oss ljosmessa 3/12 der de har litt ekstra oppgåver og ansvar. M.a. ljostenning, tekstlesing og korsong. Frammøte kl 15 for alle, Sara møter kl.14.45, Sverre og Emil møter kl.14.50. Antrekk: kvite kapper. Hjarteleg velkomne.Tekstarket der de les dei sju tekstane ved tenning av den sjuarma ljosestaken ligg på tekstpulten klar til lesing. 

Torsdag 9.november gjekk desverre ut. Viss mogeleg finn vi ny tid, som erstattar det vi mista denne dagen.

MANDAG 16. OKTOBER KL.18.00 I ODDA KYRKJE var det tema-kveld for alle konfirmantane i heile Ullensvang fellesråd/kommune.  Forestillinga er åpen for alle som vil komma og obligatorisk for konfirmantane.I forbindelse med verdsdagen for psykisk helse arrangerer vi denne tema kvelden. Tema i år er #lagplass og #høyretil. Søstrene Trætteberg kjem for å visa oss forestillinga  #JEGERHERNÅdeDei tek også føre seg kristuskransen, som er undervisningsopplegget vi bruker på konfirmantkursa i år, sjå vedlegg.

Etter førestillinga, ca kl. 19.00 vert det åpent hus på soknehuset. Vi vil servera pizza, pølse i brød og drikke. Det vert også høve til å berre vere sosial, spela spel og kosa seg i lag fram til kl. 21.00 🙂

Tur Jondal- Odda 16.10:  Ingen buss passar med tidspunktet for start kl. 18.00 i Odda, difor må foreldre  køyre konfirmantane inn til Odda ,td avreis frå Jondal kl.17, slik at de er der i god tid før kl.18. 

Retur Odda-Jondal: Då kan de ta Haukeliekspressen frå Odda busstasjon kl. 20.40 som ankjem Jondal fergekai kl. 21.25

********

 

 

 

 

Arkiv  2023:

Melding rett før jul-23:

Velkomne til siste konfirmantsamling i Jondal kyrkje før jul no torsdag 14.desember til vanleg tid.

Vi minner også om førjulsturen bort til Arne i Tørvikbygd som er endra frå 11/12 til fredag 15.desember, rett etter skulen, litt juleverkstad og felles måltid.

***

Hei alle konfirmantar med føresette. Velkomne til siste samling 14/12 i kyrkja og til juleverkstad og mat heime hjå May Oline og Arne fredag 15/12 rett etter skuletid. Hjarteleg velkomne. 

****

NB! Endring i konfirmantplanen pr.18/9-23: Torsdag  21/9 går ut grunna skuletur og sein retur frå Odda. Istaden har vi dobbel konfirmantundervising neste torsdagen, 28.september, kl.14- 18. De møter i kyrkja til enkelt måltid og undervising. Midtvegs i konfirmantundervisinga vert de med prest og kantor på andakt på VIkevollen, før vi held fram og avsluttar undervisinga i kyrkja.

Det var informasjonsmøte for nye konfirmantar og føresette torsdag 31/8 kl.18 i Jondal kyrkje og konfirmantpresentasjon i Jondal kyrkje søndag 3/9 kl.11.00. 

****

Takk for ein fin gjennomgong av kyrkjespelet 2/5. I morgon, 4/5, er det kyrkjepel og konfirmantfest. Takk for at de øver på songane og tekstane dykkar. Nytt oppdatert tekstark og øvingsvideo finn de nedanfor. Songane og replikkar i rommet er fine å kunne utanat, og vanlege lesetekstar er det flott om de les dykk trygge på. Lær også regien, slik at du øver deg på å bli trygg på kvar du er i rommet, kvar du skal og kvar du skal etterpå, undervegs i kyrkjespelet. Kleskode på kyrkjespelet, er enkelt, helst einsfarga både oppe og nede, fargar sjølvvalgte.Og de som treng ta med rekvisita til 10 små kyrkjefolk- hugsar det.  Lukke til, og velkomen.

Tekstark for Kyrkjespelet 2023, oppdatert 31.03.2023

Øvingsvideo for kyrkjespelet vart laga til konfirmantane sommaren 2020  - Her kan de i 2023 gruppa også øve på eiga hand på songane. 

Konfirmantplan for våren 2023, sjå her.

Hjarteleg velkomne til gudstenester og konfirmantundervising i Jondal kyrkje.

Samtykkeskjema jamfør strømming

Kontingent Konfirmantkoret vår- 2023 - betal kr. 50,- pr. konfirmant til kontonummer 3450.30.04757Merk betalinga med fornamn og vår-23 

 

 

Vi hadde ein  Ekstra konfirmantdag i Herand laurdag 11.mars, sjå her NB! Denne konfirmantdagen var saman med komfirmantane på Utne, og de møtest i Herand. Denne datoen er i tillegg til datoane på planen nedanfor.

 

 

ARKIV- frå hausten 2022

Konfirmantplan og info hausten 2022

Kontingent Konfirmantkoret haust 2022 - betal kr. 50,- pr. konfirmant til kontonummer 3450.30.04757Merk betalinga med fornamn og haust-22 

Påmelding via fellessida for Ullensvang kyrkjelege fellesråd:

https://www.ullensvang.kyrkjer.no/Konfirmasjon

ARKIV- frå våren 2022:

Tekstark Kyrkjespel for 2022

 

Torsdag 13.januar kl.14.15-16.00: Konfirmantsamling

Torsdag 27.januar kl.14.15-16.00: Konfirmantsamling

Torsdag 10.februar kl.14.15-16.00: Konfirmantsamling/ konfirmantkor

Torsdag 24.februar kl.14.15-16.00: Konfirmantsamling/ konfirmantkor

Torsdag 10.mars kl.14.15-16.00: Konfirmantsamling/ konfirmantkor

For ekstraøvingar jamfør kyrkjespelet, sjå  lista nedanfor. Nokon av dykk som har solo-oppgåver, får etter avtale litt ekstra tid med lærar for å førebu og bli trygg på oppgåva.

NB! Torsdag 24.mars kl.14.15-18.00; Utvida konfirmantsamling med pizzapause.

NB! Måndag 4.april kl.14-16; Ekstra konfirmantøving i kyrkja

Torsdag 21.april kl.14-16: Konfirmantsamling/ konfirmantkor

Laurdag 23.april kl.10-14: Dugnad på kyrkjegardane i Jondal og i Herand.

NB! Måndag 25.april kl.14-16; Ekstra konfirmantøving i kyrkja

NB! Tysdag 26.april kl.18- max21; Fellesøving konfirmantkoret og vaksenkoret.

NB! Torsdag 28.april kl.14: Lydprøve og generalprøve til kyrkjespelet same kveld (innlagt pizzapause) 

Torsdag 28.april kl.18: Kyrkjespelet "Deg å få skode" (Konfirmantane er kor og skodespelarar m.m.)

Torsdag 28.april- Etter kyrkjespelet - Konfirmantfest på Jondal bedehus. 
Konfirmantane må gjerne ta med både foreldre, søsken og besteforeldre m.fl. på festen. Takk for at de leverer påmeldingsskjema, eller melder pr. epost innan 18.april - til post@ullensvang.kyrkjer.no om konfirmanten kjem/ ikkje kjem - og også kor mange som vert med kvar konfirmant.
 

Søndag 1.mai kl.11: KONFIRMASJON

NB! Alle konfirmantane møter i kyrkja for fellesfotografering kl.10. Fotografering vert truleg avtalt med GSfoto.
Fotografen tek også imot tinging av særfoto. meir info kjem her. Konfirmantane får utdelt påmeldingsskjema.

 

Tillegg til planen: Vi har ein fin tradisjon i Jondal med at konfirmantane ber flaggborg i 17.mai gudstenesta og i toget etterpå. Fint om de har høve til å bere Flaggborg ved gudstenesta i Jondal kyrkje 17.mai. Frammøte og oppstilling av flaggborg 17/5 kl. 10.15 på kyrkjebakken. Gudstenesta byrjar kl.10.30. Vi ber om at alle konfirmantar melder frå pr SMS til 91394982 innan 7.mai der de melder namnet dykkar + blir med 17.mai eller blir ikkje med 17.mai.

Fellessamlingar for Ullensvang, evt. leir ?, andre samlingar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMAL INFO FOR ARKIV NEDANFOR -  INFO GJELDANDE NO, SJÅ OVANFOR.

NB! Laurdag 27/11 kl.08.30-11.30 er flytta til frammøte søndag kl.14.30. Så det er ikkje undervising 27/11. Velkomen 28/11 kl.14.30.  Fast undervisingsdag i Jondal er torsdagar og tida er rett etter skulen. Undervisinga i haust vert 7/10, 28/10, 11/11, 25/11 og 9/12 kl.14-16

Grunna koronautbrotet i Odda, oppmodar vi alle til å bruke munnbind på veg inn og ut av kyrkja på søndag. Vi følgjer framleis plan A med frammøte kl 09.45, fotografering kl.10 og fellesøving inne rett etter fotografering.  Konfirmantkoret syng Wade in the water og His name will shine. Gudstenesta tek til kl.11, og vi bed om at gjestene også møter i god tid. Dersom koronasituasjonen utviklar seg uheldig, har vi ein plan B som vil ivareta alle innanfor same tidsskjema. Dette vil de få fellesmelding om, dersom vi må gjere denne endringa

 

Tillegg til planen: Vi har ein fin tradisjon i Jondal med at konfirmantane ber flaggborg i 17.mai gudstenesta og i toget etterpå. I år vert det ikkje fellestog, men det vert gudsteneste og minneseremoni ved bautaen. Fint om de har høve til å bere Flaggborg ved gudstenesta i Jondal kyrkje 17.mai. Frammøte og oppstilling av flaggborg 17/5 kl. 10.15 på kyrkjebakken. Gudstenesta byrjar kl.10.30. Vi ber om at alle konfirmantar melder frå pr SMS til 91394982 innan 7.mai der de melder namnet dykkar + blir med 17.mai eller blir ikkje med 17.mai.

 

 

 

 

 

 

 


 

*****

Nedanfor, gamal info- kanskje til gjenbruk :)

Invitasjonsbrev pr.17/9-2020  vart endra slik at undersvisinga likevel skjer onsdagar denne hausten. Og i tillegg kjem prosjektsamlinga kl.08.30-11.30  laurdag 28/11. Ljosmessa for konfirmantane er no endra til kl.18, 29/11 og Arne Opsahl Engen vert forrettande prest på ljosmessa for konfirmantane. 

Takk til konfirmantane 2020 for flott innsats ved kyrkjespelet 27.august og for ei fin festgudsteneste 30.august. Jondal sokn ønskjer dykk Guds velsigning på livsvegen vidare. 

Konfirmantplan Vår 2020  vart berre gjeldande til 12/3. Grunna koronasituasjonen vart konfirmasjonen utsett til 30/8

25.august øver de saman med Jondal Grendakor kl.19-21. 27.august kjem de rett i kyrkja etter skulen, for lydprøver og generalprøve til kyrkjespelet som vert same dag kl.18. Grunna lang dag, får de sjølvsagt pizza halvvegs i øvinga, og frukt seinare.

NB! Grunna korona vert det i år ikkje konfirmantfest etter kyrkjespelet. MEN, konfirmantane har ein gjennomgong av korleis dei går, sit og står under konfirmasjonsgudstenesta, dette vert rett etter kyrkjespelet. Og føresette kan gjerne vente att på plassane sine og vere med under øvinga om dei ønskjer det.

Konfirmasjonsdagen, 30/8, møter konfirmantane til fotografering av fellesbilete kl.10. Etter fotograferinga, vert det ein enkel gjennomgong av dei to korsongane dei syng under gudstenesta: Wade in the water & His name will shine. 

På gudstenesta brukar vi prosjektor og evt. vanlege salmebøker. Salmane vi syng er 197 Deg være ære/ 213 Klapp alle hender i glede/ 419 Med Jesus vil eg fara/ 331 Du lyser din fred/ 644 Ditt barn eg no vil vera/ 482 Deg å få skode.

LUKKE TIL MED KONFIRMASJONSHØGTIDA.

GUDS VELSIGNING OVER DAGEN OG FRAMTIDA DYKKAR.

 

Fellesmail sendt ut 20/8: 

Hei alle konfirmantar 2020 i Jondal sokn med føresette. No nærmar vi oss konfirmasjonshøgtida dykkar.
Info, tekstark til kyrkjespelet og øvingsvideo finn de på https://www.jondalkyrkje.no/Om-oss/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/28/Konfirmantar-2019-2020 Takk for at de øver særskild på dykkar oppgåver, og at de lærer alt så godt de kan, kan de ikkje alle songane utanat- prioriterer de å lære utanat Wade in the water, His name will shine, Den blinde, Lean on me og særskild Deg å få skode!


 

****************

 

 

 

Til utskrift/ betaling/påmelding:

Kontingent for konfirmantåret. 

Kontingent konfirmantkoret våren 2020

 

Følg elles med i gudstenestelista her på heimesida, og pass på at de får minimum 8 signerte gudstenester i konfirmasjonstida. Går de i andre kyrkjer hugs å få underskrift på skjema eller ark.

Ver gilde og legg kvarandre til, så har me ein god plattform for kjapp kommunikasjon.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon skulle gått av stabelen 29/3. Aksjonen i Jondal er avlyst. Konfirmantar i heile landet skulle gjere ein kjempedugnad for reint vatn til alle! Vi vil legge ut info her om korleis vi kan støtte aksjonen, sjølv om ikkje konfirmantane kjem med bøsser på døra.

 

For 2021? Bøsser til konfirmantane vert delt ut på skulen eller i kyrkja etter nærare avtale.
Bøssene skal leverast i kyrkja/ på kyrkjekontoret mellom 18.20 og 20.00. Her skal dei gå:

Rodeinndeling i brukt i 2019

- Øvre og nedre Huhammar
- Øvre Krossdalen til Drebrekke
- Samland til og med Meieriet
- Belsnes og frå Saltkjelen til og med Myrlid
- Grotnes til og med Hammaren
- Gausvik, Årvik, Årsand, Hesvik
- Sætveithagen
- Brekke, Prestegard, Gunntveit
- Byrkjeland, Eide og Leite
- Frå Plasset til Meieriet

Sånn skal det gjerast :-) https://www.youtube.com/watch?v=W9hBNhPtZsE

______________________________________________________________________

Frå tidlegare år:

OBS: merk at den einskilde tek sjøl direkte kontakt med fotograf Reimers for tinging av fotografering: 

2018: FOTOGRAF - PRIS OG INFO

 

Arkivert info:
Hausten 2016;   Prosjektdag laurdag 26/11 kl.08.30-11.30 og søndag 27/11 kl.13.30- ca 17.00 (inklusiv Ljosmessa), og vanleg undervising torsdagane 6/10, 27/10, 17/11 og 8/12.

Obligatoriske gudstenester i haust: Presentasjonsgudstenesta 25/9 kl.11, Ljosmessa 27/11 kl.16. Samla skal alle vere med på minst 8 gudstenester. Hugs å få underskrift på skjema for frammøte.

 

Hausten 2017

Velkomne til informasjonsmøte onsdag 13.09.kl 18:00 i Jondal kyrkje - konfirmantar og føresette! 

For ekstraøvingar jamfør kyrkjespelet, sjå  lista nedanfor. Nokon av dykk som har solo-oppgåver, får etter avtale litt ekstra tid med lærar for å førebu og bli trygg på oppgåva.

NB! Torsdag 6.april kl.16-18; Utvida konfirmantsamling med pizzapause.(NB! Skulle eigentleg vere langsamling kl.14-18, men sidan konfirmantane er på skuletur i Odda- møter dei i kyrkja kl 16-18)

NB! Måndag 24.april kl.14-16; Ekstra konfirmantøving i kyrkja

Torsdag 27.april kl.14-16: Konfirmantsamling

Laurdag 29.april kl.10-14: Dugnad på kyrkjegardane i Jondal og i Herand.

NB! Tysdag 2.mai kl.19- max21; Fellesøving konfirmantkoret og vaksenkoret.

NB! Torsdag 4.mai kl.14: Lydprøve og generalprøve til kyrkjespelet same kveld (innlagt pizzapause) 

Torsdag 4.mai kl.18: Kyrkjespelet "Deg å få skode" (Konfirmantane er kor og skodespelarar m.m.)

Torsdag 4.mai- Etter kyrkjespelet - Konfirmantfest på Jondal bedehus. 
Konfirmantane må gjerne ta med både foreldre, søsken og besteforeldre m.fl. på festen. Takk for at de leverer påmeldingsskjema, eller melder pr. epost innan 15.april - til kyrkjeverje@jondalkyrkje.no om konfirmanten kjem/ ikkje kjem - og også kor mange som vert med kvar konfirmant.

 

Søndag 7.mai kl.11: KONFIRMASJON

NB! Alle konfirmantane møter i kyrkja for fellesfotografering kl.10. Fotografering vert truleg avtalt med GSfoto.
Fotografen tek også imot tinging av særfoto. Dei som er interesserte i å få ta særfoto, melder frå til kyrkjeverja, anten på 53668437 eller kyrkjeverje@jondalkyrkje.no innan 15.april.  Konfirmantane får utdelt påmeldingsskjema.

PRAKTISK INFORMASJON siste vekene før konfirmasjonen 2017 vert etterkvart oppdatert her.

 
*********************************

Vel møtt som konfirmant i Jondal Sokn 2016/2017

Invitasjonsbrev til konfirmant 2016/2017

Påmeldingsskjema konfirmant 2016/2017

 

Informasjonsmøte var i kyrkja torsdag 15.09.2016 kl.18.00-18.50  og Konfirmantpresentasjon var ved gudstenesta i Jondal kyrkje 25.september kl.11.00

 

Torsdag 5.januar kl.14-16: Konfirmantsamling

Torsdag 2.februar kl 14-16: Konfirmantsamling

Konfirmantweekend fredag-søndag 10-12.februar

Torsdag 23.februar kl 14-16: Konfirmantsamling

Torsdag 16.mars kl.14-16: Konfirmantsamling/ kor 

Torsdag 30.mars kl.14-16: Konfirmantkor

NB! Måndag 3.april kl.14-16- Ekstra konfirmantøving i kyrkja

Tysdag 4.april- Faste aksjon

Konfirmantsongar ljosmessa

 

Tilbake