Bli med i salmesongen


Bli med i ei syngande kyrkje. Neste salmekveld vert 8.desember i Jondal kyrkje

 

Takk til Jondal Grendakor for korsong og Haldor Tuvin for forteljinga om Hans Nielsen Hauge i Jondal bedehus 

Hjarteleg velkomne til nye salmekveldar  i jondalskyrkja 8.desember og våren 2022. Det vil bli ca 1 salmekveld i månaden. Salmekveldane vil gjerne ha ein salmegjest eller eit tema, og vi blir gjene litt betre kjend med ein salmediktar eller ein komponist. Salmekveldane varer i ca.40 minuttar. Velkomen til direktesendte (=streama) salmekveldar via https://jondalkyrkje.vossaskyen.no/

Sjå programma frå dei siste salmekveldane:  5.mai 2021   16.juni 2021   7.juli 2021   11.august 2021

Vi oppmodar til å ta fram salmeboka og synge eller lese heime, generelt, etter tema eller kyrkjeårstid, eller salmar vi har sunge på tidlegare salmekveldar. Salmane for tysdag står på plakaten. Program frå tidlegare salmetimar finn de nedst i artikkelen. Salmekvelden frå 9.juni fann du her til 30.juni.

Syng i kyrkje og i heim. Våren 2020 var det tenkt 1 salmekveld i månaden i Jondal kyrkje. Salmekveld tysdag 24.mars vart avlyst grunna Korona. Salmekvelden for april og mai vart som video-opptak, Salmekveldane vidare har vore & vert arrangert etter til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar. 

Vi legg gjerne opp til salmekveldar der kantor har 3-4 temasalmar i byrjinga og salmegjest(ar) bestemmer resten av salmane.

Dersom enkeltpersonar eller ulike grupper kan tenkje seg å vere aktivt med som formidlar(ar), musikar(ar) eller songar(ar) på ein eller fleire av salmekveldane, er det flott om de kontaktar kantor. Hjarteleg velkomne med på salmekveldane anten som kyrkjelyd eller som medverkande. 

Vil du synge litt medan du ventar på neste salmekveld, finn du programmet frå første salmekvelden her.

Sjå oppdatert plakat på plakattavla, Info for Jondal sokn. 

 

2021.04.14 Salmekveld med Ida-Sofie og Silje-Margrete

2021.03.16 Salmekveld med koret som kyrkjelyd

2021.02.10 Salmekveld Tekstar av Svein Ellingsen

2021.01.27 Salmekveld i openberringstida

2020.02.18 

2019.11.19 Salmebokjubileum, kåseri

2019.07.03 Sommar, Olsok, Sande

2019.06.20 Pinse, Jonsok, Brun

2019.05.08 Påske, årstider, Bell

2019.04.03 Faste, pasjon, påske, Bjerkreim 

2018.06.13  Henning Sommerro, Treeinings- og Jonsoktid & Ønskjesalmen

2018.05.23  Edvard Hoem, Vår & Sommar.

2018.04.11  Påskesalmane

2018,03.14  Litt faste, pasjon, påske & Petter Dass

2018.02.14  Fastetid og Anders Hovden

2018.01.17  Openberringstid & Elias Blix

2017.11.15  Luther Salmesong

Lukke til.

Og, dersom de ønskjer reprise på nokon av programma ovanfor, tek de kontakt med kantor. Så kan vi finne ny tid for programmet anten på galleriet eller i framme ved kordøra.

 

 

Tilbake