Pilegrimsturen 2008


 
Pilegrimsturen Krossdalen- Reisæter var i 2008, torsdag 10.juli
23 pilegrimar vandra over fjellet i nydeleg sommarver.
På vegen såg pilegrimane både hjort, ryper og 33 reinsdyr.
Åndeleg føde med på vegen var tidebønene Laudes, Sekst, Non og Vesper.

På grunn av omlegging av sida, har vi ikkje fått lagt inn bilete frå 2008 enno. 

Tilbake