TÅRNAGENTHELG 2021


for 2-3.klasse i overgongen januar/februar 2021.

 

I 2021 inviterer vi til liknande opplegg som vist nedanfor frå tidlegare år. Invitasjon kjem her nokre veker før arrangementet.

1. og 2.februar 2020 invitererte vi alle i 2-3.klasse til Tårnagenthelg i Jondal kyrkje.

Vi møtest til agent-treff laurdag 1.februar kl.09.30-12.30, og dagen etter er alle tårnagentane med som medhjelparar (medliturgar) under Tårnagent-gudstenesta.

Nedanfor ser de bilete frå Tånagent-gudstenesta søndag 22.januar 2017;

Etter inngongsprosesjonen, song agentane Tårnagent-songen:

og saman med Carsten og Kristine, gjorde Tårnagentane rørsler til Kyrie og Gloria framme ved altarringen.

Alle vil få tilsendt invitasjon og frist for påmelding for februar 2020. Invitasjonsbrevet finn du også her. Spørsmål kan rettast til kyrkjekontoret 53650900, og påmelding kan sendast til kantor@jondalkyrkje.no

Hjarteleg velkomne som tårnagentar i 2020.

Tilbake