Presteteneste Jondal sokn Våren 2021


 

Tom Sverre Tomren, Marna Roer og Arne Opsahl Engen er vikarar for sokneprest i Jondal Sokn frå 1.9.2020-  Me ønskjer dei hjarteleg velkomne 

Korleis prestetenesta vår vert frå februar 2021, er ikkje avklart for oss enno. 

 

 

Prestestillinga i Jondal og Utne sokn skal lysast ut- eller vikariat skal lysast ut? Dette er under arbeid.

Hausten 2020, frå 1.september, har Jondal sokn følgjande presteteneste:

Tom Sverre Tomren - vikarprest for gudstenester

Marna Roer - prestevikar for gravferder og andakter

Arne Opsahl Engen- konfirmantprest for kullet 2020/2021

Tilbake