Babysong hausten 2021


Velkommen til ein ekstra  babysong i Jondal kyrkje torsdag 9.desember kl.12. Denne bestemte vi på sist samling, så den står ikkje på plakaten. Hjarteleg velkommen.

 

Her er to små videoar som vart laga våren 2020 då vi mista fleire samlingar på grunn av korona. De må gjerne kome innom kyrkja via desse videoane.

Digital babysong frå 28/4-20    Digital babysong frå 5/5-20    

Babysongsamlingane er ein del av trusopplæringa i Jondal sokn.  Vi møtest nokre torsdagar kl.12-13 denne hausten, framme i Jondal kyrkje. Etter babysongen må de gjerne vere saman vidare på "småbarnskafé" framme i kyrkja. Alle born i aldersgruppa 0-2år saman med føresette (evt. andre vaksne) er hjarteleg velkomne.

Velkomne - Og lukke til med songen saman med borna dykkar. 

Kontingent Jondal Babysong hausten 2021-  betal kr.200 (kr.100 for barn og kr 100 for føresett) til til konto: 3450.35.41965, snarast og merk betalinga med fornamn + H2021

Grunna korona, måtte dei siste babysongsamlingane våren 2020 vere digitale. Her er ei digital utgåve. Bli med på alternativ Babysong i Jondal kyrkje 22.april 2020

Frå 2017H:

Frå 2016H

Før babysong ved juletider:

Tilbake